Dòng chảy

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội

Thứ Bảy, 04/03/2023 07:43

Ngày 3 tháng 3 tại Hội trường Nhà hát Quân đội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị số 143/CT của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội và Sơ kết 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra.

Tới dự có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Trần Thanh Lâm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Giáo sư Đinh Xuân Dũng nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lí luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương... cùng các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao cờ của Bộ Quốc phòng cho 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cuộc vân động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết qua video clip và 30 tham luận (24 tham luận trình bày bằng văn bản và 6 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội nghị) là những tham luận được chuẩn bị chu đáo, nghiên cứu sâu sắc, đúc rút hiệu quả từ các phong trào thực tế, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ toàn quân quan tâm.

Các tham luận tập chung vào 5 vấn đề chính đó là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả môi trường văn hóa xuất phát từ thực tiễn Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị; Hiệu quả từ việc tuyên tryền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết, quyết định quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa; Tăng cường đầu tư, quản lí các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, phát huy tiềm năng, sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ Quân đội; Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan văn hóa, hệ thống thiết chế văn hóa các cấp trong Quân đội để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội.

Sau 30 năm thực hiện, Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tại các cơ quan đơn vị trong quân đội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.

Đánh giá tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho rằng: Thời gian qua các đơn vị đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo và xây dựng được kế hoạch thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội cụ thể sát với thực tế đơn vị. Bằng các biện pháp sáng tạo đã chủ động kiên quyết đấu tranh với sai trái, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, biểu hiện tiêu cực, độc hại xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, đủ sức đề kháng với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhất là âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì, phát biểu tổng kết và đánh giá tại hội nghị.

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa và quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa của đất nước, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội; đã xuất hiện nhiều điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng. Những thành tích, kết quả đạt được thời gian qua là rất cơ bản, vững chắc, tạo bước chuyển biến tích cực để tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa tại các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thời kì mới.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hơn lúc nào hết, Quân đội cần tiếp tục khẳng định là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mẫu mực, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích trong phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Tổng cục Chính trị tin tưởng rằng, với những thành công và kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú và 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội sẽ là những bài học quý, có ý nghĩa quan trọng để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục phát huy, vận dụng sáng tạo trong điều kiện và nhiệm vụ mới, cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại hội nghị Giáo sư Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lí luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là người kiến tạo nội dung cuộc vận động này 30 năm trước khi ông trên vai trò Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ của Cục Tuyên huấn. Ông cho rằng để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng môi trường văn hóa phải có sự phối hợp đồng bộ của tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, đó là công cuộc của toàn đảng, toàn dân cả trong và ngoài quân đội. Xây dựng môi trường văn hóa phải được duy chì liên tục không ngừng nghỉ và phải làm kiên trì, có kế hoạch mới hiệu quả chứ không thể qua loa hình thức.

Giáo sư Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lí luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương... chia sẻ cảm xúc trại hội nghị.

Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lí luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương... nhấn mạnh, Quân đội chúng ta có đặc trưng sâu sắc là đội quân văn hóa, Đại hội Văn nghệ bộ đội được diễn ra trước cả Đại hội Văn nghệ toàn quốc, và Quân đội cũng tiên phong trong xây dựng môi trường văn hóa vào năm 1992, các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao chủ yếu là của những người mặc áo lính, vì thế danh hiệu chiến sĩ - nghệ sĩ/ nghệ sĩ - chiến sĩ là danh hiệu tự hào nhất của giới nghệ sĩ cả nước. Giáo sư mong muốn các cấp lãnh đạo nên có tầm nhìn chiến lược để đầu tư đồng bộ phát triển đội quân văn hóa troQuân đội nói riêng và cả nước nói chung.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao cờ thi đua của Tổng cục Chính trị cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội.

Trải qua 30 năm thực hiện cuộc vận động và 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội, toàn quân xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng và thúc đẩy các phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

THÀNH DUY thực hiện
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)