Bài mới nhất

Thanh niên Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 00:34, 05/10/2022

Trong thời gian gần đây, nhiều chương trình, chiến lược nhằm thực hiện chương trình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hướng đến đối tượng trẻ... (Trần Minh Đăng)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong mối quan hệ cấp trên, cấp dưới

 08:40, 30/09/2022

Quân dân nhà Trần làm nên kỳ tích lịch sử ba lần đánh bại đội quân xâm lược thiện chiến nhất thế giới có một nguyên nhân là tinh thần đoàn kết muôn người như một... (NGUYỄN THANH TÚ)

Bác Hồ - Cầu nối không gian văn hóa Đông Nam Á

 09:32, 29/09/2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh đi trước thời đại, soi đường cho văn hóa các dân tộc tiếp bước dưới ánh sáng của tình yêu thương, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị... (NGUYỄN TUYẾT NGÂN)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người – từ góc nhìn an ninh

 08:22, 26/09/2022

Khái niệm “An ninh con người” (Human security) lần đầu tiên được nêu trong Báo cáo Phát triển Con người của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) năm 1994... (NGUYỄN THỊ TUYẾT THU)

Hồ Chí Minh – Vị sứ giả văn hóa

 07:46, 22/09/2022

Cây xanh khẳng khiu còi cọc như nhà văn non bấy chỉ có những trang viết nhợt nhạt vì thiếu dưỡng chất văn hóa và không có tư tưởng... (NGUYỄN THỊ TUYẾT THU)

Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh – Nhìn từ phương diện hậu cần

 08:32, 19/09/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cha các lực lượng vũ trang, với ngành Hậu cần Quân đội, thật tự hào cũng được Người khai sinh và dạy bảo từ những ngày mới ra đời... (TRẦN MẠNH TIẾN)

Bác Hồ và tài nguyên – Tư tưởng soi sáng đến mai sau!

 09:22, 17/09/2022

Khái niệm tài nguyên chỉ các dạng vật chất và tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới... (NGUYỄN THANH TÚ)

Bác Hồ trong nguồn cảm hứng nghệ sĩ

 00:25, 15/09/2022

Từ năm1920 để kiếm sống và hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc bắt đầu làm nghề ảnh... (NGUYỄN HẢI NGUYÊN)

Hình tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong một số tác phẩm văn học nghệ thuật

 12:23, 12/09/2022

Ý thức được tầm quan trọng của sự kiện lịch sử ấy đối với dân tộc, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã tập trung khắc họa hình ảnh Bác trong phút giây rời xa Tổ quốc... (TÂM ANH)

Bác Hồ - Một hiện tượng văn hóa!

 15:03, 08/09/2022

Cảm quan người Việt là cảm quan thiên nhiên, nhìn sự vật qua lăng kính thiên nhiên. Con người và thiên nhiên hoà lẫn vào nhau, làm chuẩn mực thẩm mỹ cho nhau... (NGUYỄN HÀ THANH)

Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)