English Page

The poetry of many authors

Monday, 08/04/2019 16:33

NGUYEN MINH KHIEM

Flower receipt

This bouquet of the deceased

Making victory but not sitting in the monument

Of those with disabilities

The sea of time cannot fill full

I embarrass myself every time

Flowers hugged in both my hands

Pain like hugging the flesh

The blood of heroes or these flowers

The survivor - how lucky I am

Shells and bombs they hit

Mine is thousands of names

Thousand ones in a birth certificate

It is a chant rhythm, isn’t it?

Or their words from the ground

Small paper makes time stand still

Remind me, the alive one, not to forget

I live and still in my mind

Ham Rong Bridge tomorrow may change

The next generation may don't know the past

Green Ma River only on the computer desktop

The verse still echoes in our heart

I distill them into letters

Put my heart into the sound of the stream and the river

Listen to the pace of feet and see each face

Appearing in the color of Ham Rong fire

Replace the incense

The verse deep in the ground

Please receive your blood drops

Instead of the flowers

The verse flies to sky blue

The hero as the sunshine dawn

NGUYEN QUANG HUNG

The meaning of the sky

The sky is white

Now white with people-shaped streak

The greener sea from the shirt of the one coming back

Salt water adds tears

The ground sets fire looking for

Sea waves fill up the eyes

The soldiers see each other

Originally a squad

The sky road we are flying

From the heart of the mountain

Towards the island shaped horizons

A chain in the sky

From now connect the alive

Connect those who will still go

You may ask what we thought then

I miss the house

I see a tray of rice

And my wedding photo

Those running small feet

Those private beds

Thinking of the wind shaking the flowers

How much I miss the afternoons

Or the runway at the departure

A loud laugh

A number running by

Don’t remember may be

Only overflows

Only flooded water

And a dark black

Probably not

Only know we are still in position

The thoughts re-surfaced the sea

You will touch a beautiful day

We still fly in the light

What do you think for tomorrow?

Remember us

To move forward...

Translated by Ngoc Hien

Proofread by Le Hoa

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)