English Page

Dien Bien to host Vietnam-Laos border exchange programme

Friday, 23/09/2022 10:11

A cultural, sports and tourism exchange programme between border localities of Vietnam and Laos, will take place in Dien Bien Phu city in the northern mountainous province of Dien Bien, from October 1 to 3.
 

At the press conference.


This was announced at a press conference held in Hanoi on September 22.

The event is jointly held by Vietnam’s Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Dien Bien provincial People’s Committee, and the authorities of border localities of Vietnam and Laos.

Themed ‘Promoting Friendship – Looking forward to the Future’, the programme will attract the participation of artists and people from ethnic minorities in Vietnam’s 10 provinces of Dien Bien, Son La, Nghe An, Ha Tinh, Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Tri, Quang Nam, Thua Thien Hue and Kon Tum, as well as 10 Lao art troupes.

A wide range of activities will be staged during the programme, including sporting events, art performances, the introduction of traditional costumes and cultural practices, and exhibitions on the land, people, culture, and socio-economic development of participating localities.

Seminars on promoting tourism links between Vietnam – Laos border localities, farm trips to community-based tourist destinations, and visits to pay tribute to fallen soldiers at cemeteries in Dien Bien province, are also scheduled for the occasion.

The highlight of the festival will be the opening ceremony, which will be held on October 1, at the May 7 Square in Dien Bien Phu City. Themed ‘Forever shining Vietnam – Laos Friendship’, the ceremony will be broadcast live on Vietnam Television Channel 1.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)