Tầng lớp trí thức với việc đấu tranh phản bác các thông tin “xấu, độc”

Thứ Tư, 21/02/2024 06:08

. MINH HÀ
 

Trong thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển vô cùng mạnh mẽ như hiện nay, có thể nói, người người, nhà nhà đều hoạt động trên không gian mạng. Không gian mạng hiện được ví như “mạch máu thứ hai” (mạch máu đầu tiên là giao thông) nuôi dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trên tất cả phương diện kinh tế - xã hội. Ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của internet đối với quá trình phát triển đất nước, trong vài thập kỉ trở lại đây, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách, quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số. Và trên thực tế chúng ta đã giành được những thành tựu quan trọng. Công cuộc chuyển đổi số đã đem lại rất nhiều tiện ích cho nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự phổ cập của internet và mạng xã hội ở nước ta để phát tán những thông tin giả, độc hại, sai lệch sự thật với mục đích làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, Nhà nước, từ đó tiến hành “diễn biến hòa bình” với mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân. Một trong những đối tượng đặc biệt mà các thế lực thù địch nhắm tới là tầng lớp trí thức: các học giả, các cán bộ nghiên cứu, các giảng viên - sinh viên ở các trường đại học.

Sở dĩ các đối tượng thù địch nhắm tới các tầng lớp trí thức trên không gian mạng vì đây là những người thuộc tầng lớp “tinh hoa” của đất nước, có kiến thức, nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ thông tin và các phương tiện kĩ thuật, có thời lượng sử dụng internet và mạng xã hội lớn, hay tham gia các hội nhóm nên có sức lan tỏa mạnh. Đặc biệt, đây là tầng lớp có tinh thần phản biện, quan tâm đến các vấn đề “đại sự quốc gia”. Nếu khai thác, chiếm được lòng tin của tầng lớp này thì các thế lực thù địch sẽ có trong tay một “lực lượng” mạnh có sức dẫn dắt xã hội lớn. Thực tế đã cho thấy, đa số các cuộc “cách mạng màu” ở các nước trên thế giới đều bắt đầu từ tầng lớp trí thức. Có thể kể ra một số chiêu trò nhằm thu hút, kích động tầng lớp trí thức của các thế lực phản động như sau:

- Thứ nhất, tung những nội dung thật - giả lẫn lộn, những thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo, những thông tin giật gân, lấp lửng trên không gian mạng làm nhiễu loạn thông tin, không phân biệt được phải - trái, gây sự hoài nghi, hoang mang cho tầng lớp trí thức nhằm gây hoài nghi, hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của tầng lớp trí thức vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước, điều hành của Chính phủ trong dẫn dắt đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tin tức của các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường nhắm đến các vấn đề bức thiết về chính trị - kinh tế - xã hội - văn hóa đang gây sự chú ý của người dân, chưa có kết luận cuối cùng của các cơ quan có thẩm quyền nhằm “dẫn dắt dư luận”, từ đó bộc lộ bản chất phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bôi đen hình ảnh và thành tựu của đất nước, bóp méo, làm sai lệch lịch sử…

Thứ hai, khoét sâu vào những thiếu sót, yếu kém trong công tác lãnh đạo Đảng, điều hành của Nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, những hiện tượng tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên để viết các bài viết nói xấu chế độ, bôi nhọ hình ảnh đất nước, hình ảnh các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước… nhằm gây tâm lí chán chường, hoang mang cho tầng lớp trí thức.

Thứ ba, cổ vũ, chia sẻ, tán dương những bài viết của một số trí thức có tâm lí bất mãn, hằn học với xã hội, nhìn xã hội qua lăng kính tiêu cực màu đen, coi họ như những “nhân sĩ yêu nước” hàng đầu, coi những nhận định (không phải phản biện) về các phương diện đời sống của họ là chân lí, là con đường tất yếu mà đất nước phải theo để tiến lên hạnh phúc, ấm no. Thông qua đó, các thế lực thù địch cài cắm các yêu cầu, âm mưu nhằm lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta như đòi tam quyền phân lập, quân đội trung lập không tuân theo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng.

Thứ tư, khoét sâu vào những sai lầm, thiếu sót trong quá khứ của Đảng và Nhà nước ta trong việc đối đãi và trọng dụng trí thức, từ đó lu loa rằng Đảng và Nhà nước ta không coi trọng mà chỉ lợi dụng trí thức. Các thế lực thù địch hay viện dẫn quan điểm “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” để “khuyên nhủ” tầng lớp trí thức Việt Nam xa Đảng, xa dân tộc, đi ra nước ngoài để được “an toàn”.

Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, ban đầu để thu hút tầng lớp trí thức truy cập, các thế lực thù địch cố gắng tổng hợp, đăng tải các tin tức từ các nguồn báo chí chính thống và các nguồn tin từ nước ngoài theo kiểu “khách quan”. Sau đó, khi đã thu hút được đông đảo số lượng người truy cập một cách thường xuyên, chúng bắt đầu cài đặt các thông tin xấu, thổi những luồng gió độc vào những bài viết trên mạng theo tỉ lệ tăng dần về số lượng và mức độ bóp méo, bịa đặt sự thật. Có thể nói tất cả các âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch không nằm ngoài mục đích chia cắt giới trí thức đối với Đảng, với vận mệnh quốc gia, dân tộc, làm tầng lớp trí thức bất mãn, bất bình với Đảng, từ đó tiến hành các hoạt động phản đối, chống phá nhằm thay đổi chế độ.

Chính vì vậy, việc phòng chống các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội đối với toàn dân nói chung và tầng lớp trí thức nói riêng được đặt ra hết sức cấp thiết. Để việc phòng chống các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội đối với tầng lớp trí thức đạt hiệu quả cao, cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đến mọi tầng lớp trí thức, đặc biệt là tầng lớp trí thức trẻ, các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong các trường đại học.

Thứ hai, quán triệt, phổ biến quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò, vị trí của tầng lớp trí thức trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay như Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 6 tháng 8 năm 2008, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đảng ta luôn coi tầng lớp trí thức là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là lực lượng chủ chốt, xung kích tuyến đầu trên con đường đưa đất nước tiến lên hiện đại, giàu mạnh.

Thứ ba, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong tầng lớp trí thức, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao sức miễn dịch, chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội. Cung cấp những thông tin có tính định hướng, tính chính thống cho tầng lớp trí thức giúp họ nắm bắt các vấn đề một cách toàn diện. Xin ý kiến đóng góp, góp ý của tầng lớp trí thức một cách thẳng thắn, công khai, minh bạch và có tính định hướng. Có cơ chế, kế hoạch khuyến khích, thu hút những bài viết đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” của các tầng lớp trí thức.

Thứ tư, cần chú trọng, quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng cho đội ngũ trí thức, đặc biệt là cán bộ, giảng viên và sinh viên trong các trường đại học. Các trường đại học cần định kì tổ chức các lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”, “Bồi dưỡng đảng viên mới”… đồng thời tổ chức các hội nghị, tọa đàm cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng với hình thức phù hợp.

Thứ năm, triển khai một cách bài bản, thiết thực, sâu rộng phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể tầng lớp trí thức Việt Nam…

Đấu tranh chống lại các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với toàn Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, trong đó tầng lớp trí thức phải luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong hoạt động này. Thực hiện tốt việc đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội đối với tầng lớp trí thức chính là góp phần đào tạo thành công những thế hệ trí thức “vừa hồng, vừa chuyên” phục vụ cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước giàu đẹp, hùng cường như mong muốn của toàn Đảng, toàn dân ta.

M.H

VNQD
Thống kê