Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.vn


Chùm thơ của tác giả Lê Huy Quang

Gấp một cánh hoa hình áo em/ tóc ai vô lối bạc/ thu khuya này trời thu nguyên lành/ Anh rẽ rẽ cây lá thở màu/ tìm nhau bơ vơ âm thầm
images
Khát vọng
 
Gấp một cánh hoa hình áo em
tóc ai vô lối bạc
thu khuya này trời thu nguyên lành
 
Anh rẽ rẽ cây lá thở màu
tìm nhau bơ vơ âm thầm
quay ngược quay xuôi vẫn dấu câm
 
Lặng lẽ mình đâu mỏi gối chùn chân
ghi lời mình ghi thơ mình
hát hoài ảo ảnh
 
Nhặt nhạnh thiên nhiên vô tận
vẽ chân dung mẹ Việt Nam.

images


Không đề
 
Tay mềm như sóng
môi mềm như mây
 
Những mùa thu xưa không trở lại
những mùa đông xưa rét về tê tái
 
Ta đi. Như thể không đề
Em đi. Như thể câu thề. Đi đâu?


maxresdefault 

Gió  
 
Không bất ngờ đâu
sáng em gió mùa gọi cửa
mưa long lanh sợi mỏng xanh dài
 
Bắt đầu là hai vai
gầy run mỏng mảnh
anh định nói về nụ cười con gái
bẽn lẽn đong gội đầu nguồn
 
 
Bắt đầu nên chỉ lặng im
rồi sau nữa
                 riêng mình em
                                       lánh gió.