Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.vn


PHIÊU LƯU CHỮ

"Đọc tôi trên bến lạ" là tập hợp một lượng bài tiểu luận - phê bình của Đoàn Cầm Thi về văn học Việt Nam đương đại,đã đăng tải trên các diễn đàn văn học trong và ngoài nước...
PHIÊU LƯU CHỮ
Anh lỡ môi chạm nơi tiếng yêu vừa bay lên
khát cuồng điên một bờ môi khác

 
"Đọc tôi trên bến lạ là tập hợp một lượng bài tiểu luận - phê bình của Đoàn Cầm Thi về văn học Việt Nam đương đại,đã đăng tải trên các diễn đàn văn học trong và ngoài nước. Ở đầu cuốn sách của mình, nhà phê bình "dẫn lộ" : "Hai chứ bến lạ, nợ Đặng Đình Hưng gợi lên vị trí mà tôi chọn khi đọc văn chương Việt: là kẻ lạ trong ngôn ngữ của mình, theo cách nói của Gilles Deleuze. Đến với văn học Pháp trước, tôi coi văn học Việt vừa là khám phá vừa là tìm về. Sử dụng những kiến thức và phương pháp có được từ bên ngoài để khảo sát bên trong. Đọc những tác phẩm viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, tôi vừa quen vừa lạ. Như có lúc bạn đi lạc trong thành phố quê hương..."
 
fd
Phiêu Lưu Chữ - Phê bình văn học
Tác giả: Hoàng Đăng Khoa 
Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, 2017