Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.vn


CON CHIM JOONG BAY TỪ A ĐẾN Z

"Quá khứ và hiện tại. Chiến tranh và hòa bình. Đức hi sinh và vị kỉ. Xung đột giữa các thế hệ... đã được thể hiện bằng một giọng văn linh hoạt, biến hóa và đẹp"...
CON CHIM JOONG BAY TỪ A ĐẾN Z
Quá khứ và hiện tại. Chiến tranh và hòa bình. Đức hi sinh và vị kỉ. Xung đột giữa các thế hệ... đã được thể hiện bằng một giọng văn linh hoạt, biến hóa và đẹp.

Đỗ Tiến Thụy đã để cho một con chim joong và một khẩu đại liên lên tiến tự sự. Tự sự của con chim ngay từ những trang đầu làm cho không khí và truyện nhẹ nhàng. Nhưng trong tiến trình phát triển của cuốn tiểu thuyết, lời kể của con chim khơi mở dần tính phức tạp và đa nghĩa của câu chuyện để người đọc có thể chạm đến chiều sâu của vấn đề. Tự sự của khẩu súng, vốn có một lịch sử chiến trường bi hùng, ngay từ đầu đã báo hiệu một kết cục dữ dội, không bằng phẳng, giống như những biến cố mà nó đã trải. Từ một chiến trường trong quá khứ chuyển sang hướng mục tiêu vào một chiến trường trong hiện tại, từ đối thủ là kẻ xâm lược cho đến những kẻ thù của một xã hội hiện đại, khẩu súng cũng đã khép lại cái tiến trình A đến Z của nó.


HỒ ANH THÁI
 
con chim joong bay tu a den z 450x652 w b
Con Chim Joong Bay Từ A Đến Z - Tiểu thuyết
Tác giả:  Đỗ Tiến Thụy
Nhà xuất bản Trẻ, 2017