Thứ Ba, 25/12/2018 09:58

ĐỌC, VIẾT, HỌC

"Đổi mới văn học phải tiến hành đồng thời cả về nội dung lẫn hình thức, trong đó đổi mới nội dung phải được đặt ra trước nhất trong tâm thức nhà văn".

ĐỌC, VIẾT, HỌC
Tác giả: Đặng Hiển
Nhà xuất bản Hội Nhà văn