Thứ Sáu, 12/07/2019 10:27

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thành Tâm

Ngang ta mùa quá khứ/ non ai ngả vào chiều/ biệt li nào đoán được/ nên kiệt cùng tin yêu

Nguyễn Thành Tâm
Phút nương lòng

Ngang ta mùa quá khứ
non ai ngả vào chiều
biệt li nào đoán được
nên kiệt cùng tin yêu

Này người, đừng thổi sáo
góc ấy của riêng ta

Sông còn không
bến cũ
cho xin phút nương lòng
sậy lau mà che được
thì sẽ òa nhớ mong

Chú cua ngày xa lắc
vẫn đợi
giương mắt trong
biết có còn mướt mải
để ta về mênh mông…

Cốc thơ đã cạn

Chiều nghiêng về phía nào anh
mà sao đất dưới chân thành như rung
trời cay gió mặn lưng chừng
em thăng bằng giữa vô cùng ảo mơ

Cán cân tạo hóa mịt mờ
phận kia say cả bãi bờ chưa qua
chẳng cần sóng gợn bao la
vời trông đáy cốc tà tà mây bay

Tìm trong sóng sánh vơi đầy
dáng ai nghiêng ngả đủ say riêng mình
bỏ câu giao ước đầu đình
bến hoang này cỏ tội tình mặc sông

Lở bồi ai biết mà mong
Cốc thơ đã cạn phía không có chiều.