Thứ Sáu, 20/11/2020 15:17

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Hữu Quyền

Kia là bến đò/ Ai đánh rơi dưới đó vành trăng lạ/ Bao nhiêu năm đò không còn nữa/ Trăng vẫn như ai đợi chờ

Bến cũ

Kia là bến đò
Ai đánh rơi dưới đó vành trăng lạ
Bao nhiêu năm đò không còn nữa
Trăng vẫn như ai đợi chờ

Hôm nay tôi đến. Bên kia bờ chỉ còn khóm lau phất phơ
Gió đưa lau đi đâu mà đến giờ chưa trổ cờ
Nghe tiếng ve kêu, bên này phượng đỏ
Người đi kẻ ở
Ta về phương xa

Đò ơi, sóng sao cứ vỗ

Tôi đi tìm ngơ ngác ngày xưa
Chỉ thấy thời gian lớp lớp
Cùng những mảnh trăng vụn niềm cơ nhỡ

Ước chi năm đó cứ để giấc mơ mình ở lại
Để ngày trở về tìm thấy trên bờ
Một vầng trăng vẹn nguyên thuở ấy
Ơi, giấc mơ tôi

Cầu đã bắc để lại bến vắng đò
Chỉ có tò vò mải miết lấy phù sa về xây tổ.

Nơi con sông đổ về biển

Sông gặp biển ở ngã ba
Hôm ấy cây cải lên ngồng, một nhũ hoa sót lại

Đã bao năm phù sa ven sông ngấm mặn
Ta chưa về
(Nghe nói bể không một ngày nào lặng)

Câu ca ướt sân đình
Họ đã đưa em về dinh trong nắng

Bể thật bao dung
Sóng đánh vậy mà sâu tận đáy
Lòng ta muôn nước dâng ngày…

Hôm nay về lại nơi gặp gỡ biển và sông
Cửa đóng
Sóng ở ngã ba gồng mình lấp những khoảng trống

Buổi trưa bể rộng quá
Vắng em ta còn lại mênh mông.