Vững mạnh về quốc phòng là bàn đạp phát triển kinh tế

Thứ sáu - 07/07/2017 13:45
nht
Đại tá Nguyễn Hữu Thục
Vĩnh Phúc là vùng đất có bề dày lịch sử qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có những đóng góp không nhỏ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, LLVT Vĩnh Phúc luôn là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Với sự chuyển mình của vùng đất địa linh nhân kiệt trong những năm qua, những người lính vùng đất cổ Mê Linh đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Điều này càng rõ hơn qua cuộc trao đổi của chúng tôi với Đại tá Nguyễn Hữu Thục, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Vĩnh Phúc.

PV: Thưa đồng chí Chỉ huy trưởng, chúng ta đều biết trang sử vàng về giải phóng dân tộc của Việt Nam được mở ra bởi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, và mốc son đầu tiên ấy được điểm tô trên quê hương Vĩnh Phúc, như một biểu tượng của tinh thần quật cường không chịu đô hộ của dân tộc. Vĩnh Phúc cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Có thể coi đó như một niềm tự hào của LLVT tỉnh nhà?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Là vùng chuyển tiếp từ miền núi trung du xuống đồng bằng nên Vĩnh Phúc luôn có một vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc hết thế hệ này đến thế hệ khác đã đổ bao công sức máu xương chống xâm lược và thiên tai để sinh tồn và phát triển. Như anh vừa nói, trang sử vàng đầu tiên về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam nổ ra trên đất Mê Linh, Vĩnh Phúc do Hai Bà Trưng lãnh đạo vào năm 40 sau Công nguyên là mốc son mở đầu cho truyền thống chống ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc. Phát huy truyền thống yêu nước ấy, năm 546 nhân dân Vĩnh Phúc lại tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Bí chống quân xâm lược nhà Lương tại vùng hồ Điền Triệt (Tứ Yên - Lập Thạch). Trần Nguyên Hãn từ đất Sơn Đông, Lập Thạch tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi năm 1413, chống quân xâm lược nhà Minh, với những công trạng to lớn, được vua Lê Thái Tổ phong chức tả tướng quốc.
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, mặc dù triều đình nhà Nguyễn đầu hàng nhưng với truyền thống yêu nước, nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc không chịu khuất phục đã liên tục nổi dậy chống lại quân xâm lược. Tiêu biểu cho phong trào ấy có Trình Văn Cấn (Đội Cấn), người xã Vũ Di, Vĩnh Tường, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên năm 1917; Nguyễn Thái Học quê ở xã Thổ Tang, Vĩnh Tường là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930...
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Phúc được phát huy cao độ, trở thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn người con của Vĩnh Phúc nối tiếp nhau lên đường cầm súng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc và quê hương. Nhiều tên đất, tên làng còn ghi đậm những chiến tích, chiến công oanh liệt tại vùng đất này như chiến thắng Sông Lô, Xuân Trạch, Núi Đanh... đã được ghi vào lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam.
LLVT Vĩnh Phúc được sinh ra từ cái nôi truyền thống cách mạng ấy. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Vĩnh Phúc; sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành đoàn thể; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những năm qua LLVT tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và nhân dân.

PV: Trong lần về thăm Vĩnh Phúc ngày 2/3/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh có căn dặn quân dân tỉnh nhà: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. Đến hôm nay, Vĩnh Phúc đã trở thành tỉnh có kinh tế phát triển hàng đầu miền Bắc và cả nước. Trong quá trình thực hiện lời dạy của Người, LLVT tỉnh đã đồng hành cùng nhiệm vụ ấy như thế nào?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Với vị trí chiến lược, tĩnh Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cũng như các bộ ngành trong việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng và an ninh. Trong những năm qua, nhờ có sự thuận lợi về điều kiện địa lí Vĩnh Phúc đã thu hút đầu tư vốn phát triển kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Là một tỉnh nhỏ, dân không nhiều, năm 1997, khi tái lập tỉnh, với lưng vốn vẻn vẹn trên 100 tỉ đồng, đến nay, sau 20 năm, Vĩnh Phúc đã lớn mạnh thành tỉnh thứ 2 của miền Bắc với tổng thu nhập trên 30 nghìn tỉ. Đúng như lời Bác Hồ dạy, hiện tại Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu của miền Bắc và cả nước về phát triển kinh tế. Trong hành trình ấy có sự hiện diện những giọt mồ hôi của những người lính LLVT tỉnh.
Là cơ quan quản lí Nhà nước về mặt quốc phòng trên địa bàn tỉnh, cũng là cơ quan có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy - HDND - UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, Bộ CHQS Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch hành động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chúng tôi có thể tự hào rằng, công tác quân sự quốc phòng của Vĩnh Phúc đã tạo tiền đề tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

PV: Với những thành tích và bề dày truyền thống qua hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác chính sách hẳn là mảng công tác được quan tâm. Đồng chí Chỉ huy trưởng có thể chia sẻ đôi nét về công tác này tại Vĩnh Phúc?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Việc triển khai thực hiện công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội luôn được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Một thuận lợi nữa là tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tương đối ổn định, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chế độ chính sách mới được ban hành, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 2 về thực hiện chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Chính sách thương binh liệt sĩ chính sách cho các đối tượng theo quyết định 62, quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đề án 1237 của Chính phủ. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh gồm 15 đồng chí, kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 gồm 10 đồng chí; chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị tập huấn triển khai công tác chính sách. Xây dựng triển khai chương trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018 đúng kế hoạch, tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỉ niệm các ngày lễ tết, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn các huyện, thành, thị rà soát, bổ sung hoàn thiện danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo hướng dẫn 1914/HD-VP của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237…
Vĩnh Phúc có hơn một nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn chục nghìn liệt sĩ, hàng trăm tập thể, cá nhân Anh hùng lực LLVT nhân dân, anh hùng lao động, hàng chục nghìn người được nhận các huân, huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Họ là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần gương mẫu xung phong, tinh thần đoàn kết, tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là tinh thần xả thân vì quê hương đất nước.
Một điều đáng mừng là, trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Bộ CHQS tỉnh đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, không để xảy ra sai sót, những vấn đề mới còn vướng mắc được giải quyết kịp thời không để kéo dài, bảo đảm tốt chế độ cho mọi đối tượng chính sách trong tỉnh.

PV: Được biết Vĩnh Phúc vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đồng chí Chỉ huy trưởng có thể cho biết một số kết quả thực hiện Luật Quốc phòng tại Vĩnh Phúc thời gian qua?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt nghiêm túc, toàn diện từ việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tổ chức kiểm tra giám sát triển khai tổ chức thực hiện đưa Luật Quốc phòng vào cuộc sống. Công tác quản lí Nhà nước về quốc phòng của tỉnh có nhiều tiến bộ. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chức năng chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện, làm rõ chức năng nhiệm vụ của các cấp các ngành trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại, huy động nền kinh tế quốc dân cho quốc phòng. Kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng có thể tóm lược trên 2 nội dung chính. Một là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về quốc phòng. Hai là quản lí Nhà nước về quốc phòng được thể hiện rõ trên các mặt như: Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; Tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ của các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện chính sách quốc phòng, nguyên tắc hoạt động quốc phòng, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, động viên nền kinh tế quốc dân cho quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh; Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, sử dụng và bảo đảm hoạt động của LLVT nhân dân phù hợp và hiệu quả…

 
ảnh 1
Bộ đội Bộ CHQS Vĩnh Phúc tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 - Ảnh: TL

PV: Chúng tôi thấy hiện nay nhiều địa phương đã gặp những khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Với một tỉnh công nghiệp như Vĩnh Phúc thì công tác tuyển quân gặp những khó khăn gì?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Mỗi năm chúng tôi đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chẳng hạn năm 2017 này, chúng tôi giao 1950 tân binh, đạt chỉ tiêu 100%, nhưng để hoàn thành được không phải đơn giản. Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp, cũng là tỉnh cửa ngõ của Thủ đô, vì thế các doanh nghiệp trên địa bàn có sức hút rất lớn với thanh niên địa phương. Hiện nay tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh đạt tầm 85%, chỉ còn 15% là nông nghiệp nhưng cũng được đẩy mạnh công nghiệp hóa rất nhiều, con em nhân dân lớn lên một phần tiếp tục đi học, còn lại việc kiếm một việc làm ngay tại địa phương không phải là điều gì quá khó khăn, bởi thế nguồn nhập ngũ bị rơi vào tình trạng rất dễ khan hiếm. Từ thực tế ấy chúng tôi phải tìm ra cách làm phù hợp. Với sự kết hợp của các ngành, các cấp trong hệ thống tuyển quân, chúng tôi phải tổ chức “phân luồng” thanh niên ngay tại địa phương để đảm bảo tuyển đủ quân theo chỉ tiêu. Cũng có một số khó khăn mà công tác tuyển quân gặp phải, như hiện tại đã có những tình huống nảy sinh, chẳng hạn lợi dụng quy định các bệnh về mắt hay trên người có hình xăm sẽ bị loại, một số thanh niên muốn né tránh nghĩa vụ quân sự đã làm giấy tờ giả có bệnh về mắt hoặc tạo hình xăm trên thân thể, có trường hợp đi khám đầu chưa có nhưng khám ở vòng sau đã xuất hiện hình xăm to tướng. Ngoài ra xăm mình bây giờ cũng trở thành trào lưu nên đã gây khó khăn cho công tác tuyển chọn, nhiều thanh niên sức khỏe rất tốt, chiều cao cân nặng đủ tiêu chuẩn nhưng lại có hình xăm trên người. Cá biệt, có trường hợp khi nhập ngũ còn mang theo 2 tép heroin với mong muốn khi bị phát hiện sẽ được cho về. Chúng tôi đã kiến nghị cần có chế tài xử phạt nghiêm minh trước các hiện tượng này thì mới có tính răn đe và ngăn chặn.

PV: Được biết Vĩnh Phúc đã làm tốt việc tư vấn việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương, xin đồng chí Chỉ huy trưởng nói một chút về việc này?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Thực ra đây là công sức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh. Việc giới thiệu việc làm nằm trong chương trình tổng thể phối hợp với Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Lễ đón nhận xuất ngũ kết hợp tư vấn việc làm, hướng nghiệp cho họ. Từ năm 2012 đến năm 2017 Đoàn Thanh niên đã phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho trên 5000 lượt quân nhân xuất ngũ. Từ hoạt động này nhiều quân nhân đã tìm được việc làm, ổn định cuộc sống sau khi rời môi trường quân ngũ, tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, giúp họ từng bước tạo dựng tương lai và cảm thấy tự tin hơn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, càng thêm tin tưởng, yêu mến môi trường quân đội, nơi đã góp phần chắp cánh tương lai cho họ. Chúng tôi gắn trách nhiệm tổ chức tốt việc này với từng địa phương. Việc này được tổ chức trong một hoạt động tổng thể. Tổ chức tiễn thanh niên nhập ngũ, đi thăm tân binh khi họ đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị và đón về. Các đoàn thể, nòng cốt là đoàn thanh niên, kết hợp với hội phụ nữ, hội nông dân… cùng vào cuộc. Trong lễ đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các địa phương, chúng tôi sẽ mời các doanh nghiệp đến tư vấn việc làm luôn. Các vấn đề về chính sách việc làm, giới thiệu việc làm, chế độ tuyển dụng được đưa ra để quân nhân xuất ngũ có thông tin, chọn lựa công việc phù hợp với bản thân. Việc này chúng tôi đã làm từ nhiều năm nay, mang lại hiệu quả tốt, chiến sĩ ra quân rất yên tâm. Một số địa phương làm rất tốt như huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch, huyện Vĩnh Tường... là những địa phương còn nhiều khó khăn, thanh niên thiếu thông tin, cần hỗ trợ nhiều.

PV: Thưa đồng chí Chỉ huy trưởng, ngày 13/6/1950 là ngày truyền thống của LLVT tỉnh Vĩnh Phúc. Điều này ắt hẳn có nguyên do?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Vâng, cũng như LLVT các tỉnh khác, Vĩnh Phúc cũng có ngày truyền thống của LLVT mình. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ta giành được chính quyền, Vĩnh Phúc cùng với quân và dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Tháng 2 năm 1950, trước yêu cầu của cách mạng, Chính phủ quyết định hợp nhất 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ đó. Sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trương tăng cường xây dựng bộ đội địa phương, phát triển dân quân du kích, đầu tháng 6 năm 1950 tỉnh đã quyết định thành lập Tiểu đoàn 64 với 3 đại đội 460, 465 và 480 và đã làm lễ ra mắt tại thôn Song Vân, xã Nguyễn Huệ (nay là xã Vân Trục), huyện Lập Thạch. Ngay sau lễ ra mắt đêm 13/6/1950, Tiểu đoàn đã tổ chức ra quân chiến đấu trận đầu, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn Sơn Kiệu. Chiến thắng trận đầu với cách đánh “công kiên” của Tiểu đoàn 64 đã đánh dấu một dấu son lịch sử, như một sự khởi đầu cho hàng loạt chiến công sau này của quân và dân Vĩnh Phúc. Ngày 13/6/1950 đã trở thành ngày truyền thống của LLVT Vĩnh Phúc.
Hiện tại chúng tôi đang triển khai xây dựng khu di tích truyền thống LLVT tỉnh rộng hơn 10 ha tại thôn Song Vân, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, là nơi Tiểu đoàn 64 làm lễ ra mắt 67 năm trước.

PV: Chúng tôi được biết, năm 2016 LLVT Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ. Vĩnh Phúc cũng được Quân khu 2 chọn làm điểm… Nhân đây, đồng chí Chỉ huy trưởng có thể chia sẻ đôi điều về vị trí ý nghĩa của công tác quân sự - quốc phòng của Vĩnh Phúc với tỉnh nhà và trong đội hình của Quân khu 2?
Đại tá Nguyễn Hữu Thục: Vĩnh Phúc là cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, là tỉnh nằm giữa trung tâm hình học của miền Bắc. Do đặc điểm vị trí địa lí Vĩnh Phúc có ba vùng sinh thái rõ rệt: đồng bằng, trung du và miền núi; là tỉnh liền kề với Thủ đô Hà Nội, gần sân bay quốc tế Nội Bài; có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông thuận lợi trên trục phát triển kinh tế của Việt Nam. Từ vị trí địa lí như vậy dẫn đến vị trí quan trọng về quân sự - quốc phòng trong thế phòng thủ của Quân khu 2. Với nhiệm vụ của mình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thường xuyên tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Ý thức được vị trí quan trọng của tỉnh trong thế phòng thủ của Quân khu 2 và cả nước, những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự đã tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai xây dựng Vĩnh Phúc thành Khu vực phòng thủ vững chắc theo đúng định hướng chỉ đạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh và đạt được kết quả tương đối toàn diện.
Trong diễn tập khu vực phòng thủ, năm vừa qua Quân khu 2 đã chọn Vĩnh Phúc làm đầu tiên trong nhiệm kì lãnh đạo mới cho toàn Quân khu, diễn tập 1 bên 3 cấp có bắn chiến đấu. Đây là cuộc diễn tập do Bộ tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”. Nội dung diễn tập thực hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Đặc biệt, có sử dụng thực binh xử trí tình huống A2 và thực binh bắn chiến đấu. Là đơn vị nòng cốt tham gia diễn tập, LLVT tỉnh đã đạt xuất sắc 8,6 điểm.
Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: “Tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhận thức và xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là một trong các nhiệm vụ trọng yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; giữ vững chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
LLVT tỉnh cũng luôn xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Chúng tôi hiểu rằng, vững mạnh về quốc phòng chính là bàn đạp để phát triển kinh tế, để “xây dựng một Vĩnh Phúc phồn vinh nhất miền Bắc” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong lần về thăm Vĩnh Phúc.

PV: Cám ơn những chia sẻ của đồng chí Chỉ huy trưởng!
 
                                                                                       PV ghi
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo