Cuộc vận động dành cho đối tượng là công dân Việt Nam, tham gia sáng tác những tác phẩm có nội dung: Phản ánh truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, các trận đánh lớn, các chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam; ca ngợi tình yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phản ánh hoạt động huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu bật hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, hình tượng anh Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của LLVT nhân dân trong cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian sáng tác từ nay đến ngày 1-8-2019.  

* Cùng ngày, tại Nhà hát Chèo Quân đội đã diễn ra buổi gặp mặt các tác giả tham gia Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu chèo về đề tài LLVT và CTCM.

Nguồn: QĐND (Hữu Trường, Lê Hà)