Học viên Trường Sĩ quan Chính trị tìm đọc những cuốn sách hay. 

Tại lễ khai mạc, thông qua hình thức sân khấu hóa, đoàn viên, thanh niên nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc đọc sách; cổ vũ phong trào đọc sách sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong toàn trường; giới thiệu những tác phẩm sách có giá trị về đề tài xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới… Diễn ra từ ngày 17 đến 22-4, triển lãm trưng bày hơn 5.000 cuốn sách, tư liệu theo 10 chủ đề chuyên sâu, góp phần giúp công chúng hiểu hơn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, công cuộc đổi mới đất nước, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống 41 năm xây dựng, trưởng thành của Trường Sĩ quan Chính trị. 

Nguồn: QĐND