Theo đánh giá của giới chuyên môn, các tác phẩm tham dự thể hiện đúng chủ đề của cuộc thi, thông qua những hình ảnh, màu sắc và ý tưởng sáng tạo nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Việt Nam trở thành chủ nhà của Năm APEC 2017 thể hiện rõ chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XII về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nền kinh tế thành viên APEC, tạo dấu ấn, thể hiện tình cảm và ý nguyện của Việt Nam vì một thế giới hòa bình, ổn định, thân thiện và phát triển. APEC cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của dân tộc Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tác phẩm dự thi đoạt giải Nhì của tác giả Nguyễn Mạnh Tiến. 

 

Sau quá trình tuyển chọn, 20 tác phẩm được Ban tổ chức lựa chọn trao giải, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 14 giải khuyến khích. Tác giả Nguyễn Mạnh Tiến (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Năm APEC Việt Nam 2017- Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” đã đạt giải Nhì.

PV