Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX

Thứ năm - 09/11/2017 01:15
chu phoong arial moi copy - Sáng 9/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) khai mạc tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân.
 
11
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...
 
Đại hội hướng tới chủ đề: “Thanh niên Quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, cùng khẩu hiệu hành động “Kiên định-Trí tuệ-Xung kích-Quyết thắng”.
 
111
Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc
 
Trong phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lương Cường cho rằng, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ & PTTN) Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc trên nhiều mặt. Tổ chức Đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ Tổ quốc, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và xã hội. Kết quả CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua tiếp tục khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.
 
Thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trước tiên, tuổi trẻ Quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động đúng định hướng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội.
 
22
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Lương Cường cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội
 
Thứ hai, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và của Quân đội, xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Thứ ba, cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên thanh niên (ĐVTN); chủ động phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức đi đôi với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách về công tác thanh niên ở các cấp; quan tâm đảm bảo tốt về chế độ, chính sách; phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của Ban Thanh niên Quân đội; phối hợp triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội, giai đoạn 2015-2020.
 
091117hha02
Toàn cảnh đại hội
 
Thứ tư, cần tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và các phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội; đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn... góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
 
Thứ năm, cần phải thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn địa phương, phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân, dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc trên từng địa bàn chiến lược. Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần phải xác định rõ trách nhiệm và quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Đoàn, chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện về thời gian, vật chất và kinh phí cho Đoàn thanh niên hoạt động; đặc biệt, cần tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, có kiến thức và kỹ năng công tác, làm nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn. 
 
11111
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”
 
Trước đó, chiều 8/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) tiến hành phiên làm việc thứ nhất với tham dự của Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT. Trong phiên này, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận vào dự thảo các văn kiện tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Đại hội cũng có 25 gian trưng bày, triển lãm, 60 bảng ảnh, 60 báo tường, giới thiệu các tư liệu hình ảnh, hiện vật về hoạt động của tuổi trẻ quân đội qua các thời kỳ và các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tiêu biểu của thanh niên quân đội tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” từ năm 2012-2017...
 
Sáng 8/11, Thiếu tướng Lê Hiền Vân dẫn đầu đoàn đại biểu dự đại hội đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội); tổ chức Lễ báo công và đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp mặt, báo cáo thành tích với đồng chí Tổng Bí thư – Bí thư Quân ủy Trung ương tại Văn phòng Trung ương Đảng. Tối cùng ngày, chương trình dạ hội chào mừng đại hội, với chủ đề “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
 
PV
Ảnh: Quân đội nhân dân


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo