Phim tư liệu "Hồ Chí Minh trên đất nước Lê-nin" (phim đen trắng, hiện đang bảo quản tại Viện Lưu trữ tài liệu phim ảnh quốc gia Nga), do Xưởng phim Thời sự tài liệu Nga sản xuất năm 1976, với thời lượng 30 phút 20 giây. Bộ phim nói về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên Xô (trước đây)... Phim tư liệu "Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn" (phim màu, hiện đang bảo quản tại Viện Phim quốc gia Pháp), do đạo diễn Jean-Pierre Moscardo thực hiện, sản xuất năm 1975 với thời lượng 60 phút 40 giây. Bộ phim miêu tả những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, khung cảnh Sài Gòn những ngày đầu dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam... Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tới đây, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam công chiếu phục vụ đông đảo công chúng.

Nguồn: QĐND (Châu Xuyên)