Tác phẩm “Nơi đảo xa” của tác giả Đoàn Thân
 

Trong thời gian tham gia trại sáng tác, các họa sĩ đã sáng tác được 30 tác phẩm hội họa có nội dung ca ngợi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về biển đảo quê hương; tình đoàn kết quân dân; sự lớn mạnh, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam...

Nguồn: QĐND (Kim Ngân)