Không có gì quý hơn độc lập tự do: Lời hịch lịch sử, chân lí thời đại, bài học muôn đời của dân tộc ta

Thứ hai - 24/09/2018 11:47
Khi đế quốc Mỹ ồ ạt đem quân viễn chinh vào miền Nam, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược dã man, chúng lại trắng trợn dùng không quân điên cuồng bắn phá miền Bắc. Ngày17 tháng 7 năm 1966, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước. Với tinh thần: " Không có gì quý hơn độc lập tự do!", 31 triệu đồng bào và chiến sỹ đã nghe theo lời kêu gọi của Người đạp bằng mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, bền gan, vững chí, anh dũng tiến lên, quyết chiến và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Hơn bốn mươi năm qua lời kêu gọi của Người đã trở thành lời hịch lịch sử, chân lý lớn thời đại, bài học muôn đời của dân tộc ta.
 
on tap tuyen ngon doc lap 2
Nguồn internet

"Không có gì quý hơn độc lập tự do", trước hết là lời hịch lịch sử, được ra đời trong hoàn cảnh dân tộc bị kẻ thù xâm lược đe doạ, đất nước lâm nguy. Quân xâm lược là đế quốc Mỹ rất mạnh, rất giã man và rất xảo quyệt. Mở đầu Bác kêu gọi trực tiếp, khẩn thiết" Hỡi đồng bào và chiến sỹ cả nước!". Sau đó Người viết một câu ghép chính phụ mở đầu phản ánh tình hình, thực tế về kẻ thù xâm lược: "Đế quốc Mỹ dã man, gây ra cuộc chiến tranh xâm lược hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đã thua to.". Chỉ bằng một vế câu, ta nhận thấy kẻ thù giặc Mỹ "dã man"," gây ra chiến tranh xâm lược"," hòng ăn cướp nước ta". Đối tượng kẻ thù của dân tộc ta là cực kỳ nguy hiểm, " nhưng chúng đang thua to", vế câu thứ hai đã nói lên một thực tế, chúng đã và đang bị thất bại, bị sa lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hơn 10 năm qua, bằng các hình thức chiến tranh khác nhau, sách lược chiến tranh khác nhau, các kiểu chiến tranh khác nhau, Mỹ đều thất bại thẩm hại. Từ năm 1965, Mỹ gây ra cuộc chiến tranh cục bộ và thực tế chúng đã thua và "chúng đang thua to."

Cũng bằng hình thức đối lập giữa các đoạn văn, Bác đã phân tích tình hình thực tế chiến tranh, do Mỹ tiến hành, ở hai miền Nam - Bắc nước ta.

Tại miền Nam, giặc Mỹ:" ồ ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh", "nuôi dưỡng ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ hại dân phản nước"," dùng các phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ như chất độc hoá học, bom na - pan,v.v..."dùng chính sách đốt sạch, giết sạch, phá sạch", " Bằng những tội ác ấy, chúng hòng khuất phục đồng bào miền Nam ta".
Ý câu kết của đoạn văn trên, Bác đã lên án những âm mưu tội ác của giặc mỹ xâm lược tại miền Nam.

"Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của Mặt trận dân tộc giải phóng, quân và dân miền Nam ta đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi vẻ vang, và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà."

Bác chỉ ra những nhân tố đảm bảo thắng lợi và những mục tiêu toàn dân và toàn quân miền Nam đang thực hiện.

Tại miền Bắc:" Giặc Mỹ trắng trợn dùng không quân bắn phá", "hòng gỡ thế thất bại của chúng ở miền Nam", " hòng ép chúng ta "đàm phán" theo ý muốn của chúng".

Ý của đoạn văn trên, Bác chỉ ra tội ác và âm mưu của giặc Mỹ xâm lược, đối với miền Bắc.
" Nhưng miền Bắc không hề nao núng". Qua thực tế chiến đấu:" Quân và dân ta càng hăng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng", kết quả và với quyết tâm ngày càng cao: "Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1200 máy bay địch. Chúng ta quyết tâm đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt."
Do tính chất cấp bách và mức độ càng nguy hiểm của cuộc chiến tranh, Bác chỉ ra cho mọi người thấy:" Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà Nội và Hải Phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của chúng, khác nào con thú dữ bị thương nặng, giấy giụa một cách hung tợn trước hơi thở cuối cùng."

Hình ảnh so sánh của Bác đưa ra vừa cụ thể vừa sinh động giúp mọi người  càng hiểu rõ.
Trên cơ sở đó, Bác đưa ra một lập luận thể hiện rất cao tinh thần quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Không phải là lời thách thức mà lời tuyên bố thẳng thắn cho Tổng thống Giôn - xơn và bè lũ biết: " chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa đề đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc".

Đó là một thực tế, đó cũng là mức độ cao nhất Mỹ có thể làm trong cuộc chiến tranh này; nhưng chúng không thể làm được những điều chúng muốn, đó là:" chúng không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng".

Bác viết thêm một luận chứng nữa: "chúng càng hung hăng thì tội của chúng càng thêm nặng", dù chúng có ngoan cố và điên cuồng:" Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.".Sự phá hoại của kẻ địch ở mức độ ghê gớm: "Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá", Bác khẳng định: "song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Bác nói về ngày mai dân tộc ta chiến thắng: "Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!"

Trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, Bác đã khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do.". Độc lập, tự do là giá trị cao nhất của mỗi dân tộc, mỗi con người. Đó là một chân lý của mọi thời đại, của mọi dân tộc, của mọi con người. Nghe theo tiếng gọi của Bác, toàn dân, toàn quân ta càng nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc và mỗi con người Việt Nam.

Lời kêu gọi còn được thể hiện rõ về lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Khi mà đế quốc Mỹ có nhiều thủ đoạn nham hiểm: " mỗi lần sắp đẩy mạnh chiến tranh tội ác thì giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm " hoà bình đàm phán", hòng đánh lừa dư luận thế giới, và đổ lỗi cho Việt Nam không muốn " đàm phán hoà bình".

Để làm sáng tỏ lập trường chính nghĩa của nhân dân ta, Bác đã yêu cầu Tổng thống Mỹ trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới. Bác dùng từ "Này", gọi đích danh Tổng thống Mỹ Giôn - xơn, dùng từ "ngươi" như cách gọi bị can trước toà án công lý. Những câu hỏi mà Bác đưa ra là những lý lẽ buộc kẻ thù câm họng: " Ai đã phá hoại Hiệp nghị Giơ- ne- vơ, là hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa kỳ? Hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược nước Việt Nam và giết hại người Việt Nam?"

Đó là những lý lẽ đanh thép buộc kẻ thù phải nhận tội, càng thể hiện lập trường sáng ngời chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới.

Bác đã đưa ra những yêu cầu chính đáng:" Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam thì hoà bình trở lại ngay lập tức. Lập trường của Việt Nam đã rõ ràng: đó là 4 điểm của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà và 5 điểm của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngoài ra không có cách nào khác!"Nội dung 4 điểm và nội dung 5 điểm đó có điểm chung là đều khẳng định đế quốc Mỹ là kẻ phá hoại Hiệp nghị Giơ- ne- vơ, yêu cầu Chính phủ Mỹ công nhận quyền dân tộc cơ bản: hoà bình, độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, việc thực hiện hoà bình, thống nhất nước Việt Nam do nhân dân Việt Nam tự giải quyết không có sự can thiệp  của nước ngoài.

Bác khẳng định một lần nữa, trước nhân dân thế giới: " Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình, hoà bình thực sự, hoà bình trong độc lập, chứ không phải thứ hoà bình giả hiệu, "hoà bình" kiểu Mỹ."

Bác kêu gọi nhân dân Việt Nam: " Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc đang chống đế quốc Mỹ, toàn quân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn." Bác cũng nhắc lại những chiến công của nhân dân ta trước đây để củng cố niềm tin, quyết tâm: "Trước đây, trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều mà ta đã chiến thắng phát xít Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, điều kiện trong nước và trên thế giới thuận lợi cho ta hơn, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ hoàn toàn thắng lợi."

Sang đoạn kết, sau câu cảm : Đồng bào và chiến sỹ yêu quý! Bác nêu những nhân tố bảo đảm thắng lợi: " Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân từ Bắc chí Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả thế giới."Bác dùng một câu ngắn để khẳng định đanh thép: " Chúng ta nhất định thắng!"

Trước tình hình mới Bác nhắc nhở: "chúng ta quyết đồng tâm nhất trí, vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!

Nhân dịp này, Bác chân thành nhiệt liệt cảm ơn:" sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ." Trước âm mưu tội ác mới của đế quốc Mỹ, Bác tin chắc rằng" nhân dân và Chính phủ các nước xã hôi chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuồng hoà bình và chính nghĩa trên thế giới càng ra sức ủng hộ và giúp đỡ hơn nữa nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn."

Cuối cùng như thường lệ, văn bản lời kêu gọi này, Bác cũng nêu các khẩu hiệu có tính chất chiến lược và sách lược:
" Nhân dân Việt Nam nhất định thắng!                             
Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua!
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh muôn năm!
Đồng bào và chiến sỹ cả nước, anh dũng tiến lên!"
Không có gì quý hơn độc lập, tự do - đã trở thành lời hịch non sông, thúc dục quân và dân ta anh dũng tiến lên, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ kéo dài trên 20 năm, đó là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất mà dân tộc ta, đất nước ta phải chịu đựng, nhưng chúng ta đã chiến thắng vẻ vang. Hơn 35 năm qua, kể từ ngày nước nhà thống nhất, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn nữa.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do - đã trở thành chân lý của mỗi quốc gia dân tộc, của mỗi con người, của mọi thời đại. Cho nên nó là chân lý lớn của thời đại chúng ta, khi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi con người đều hướng tới đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Khát vọng độc lập tự do là khát vọng là chân lý chung của cả loài người tiến bộ, hiện nay đã trở thành hiện thực sinh động trên toàn cầu.

Không có gì quý hơn độc lập,tự do - còn là bài học muôn đời của dân tộc ta. Bởi vì dân tộc ta có hàng ngàn năm lịch sử, luôn đấu tranh để giữ vững độc lập tự do. Chúng ta luôn luôn coi độc lập tự do là giá trị cao nhất của đời sống dân tộc, đời sống con người. Để giữ gìn độc lập tự do, chúng ta phải nhớ bài học về đoàn kết dân tộc, bài học về đoàn kết quốc tế, bài học về ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng giành độc lập tự do và quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc.
                                                                         
* Không có gì quý hơn độc lập tự do.- Hồ Chí Minh, tuyển tập 2, NXB Sự Thật, HN, 1980, tr 429.
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo