Một cảnh trong vở diễn “Và nơi đây bình minh yên tĩnh”
 
Trong chuyến công tác, Nhà hát Kịch nói Quân đội sẽ biểu diễn vở "Dưới cát là nước" (tác giả: Nhà văn Nguyễn Quang Vinh)-vở diễn đoạt Huy chương vàng trong Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ III-2016 và vở diễn “Và nơi đây bình minh yên tĩnh” (tác giả tiểu thuyết: B.Vasilyev; tác giả kịch bản: A.Uxtjugov)-tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh vệ quốc vĩ đại trong thập niên 1960, 1970 ở Liên Xô.

Nguồn: QĐND