Trưng bày 51 tác phẩm hội họa, 8 tác phẩm điêu khắc trong triển lãm là những sáng tác của 60 họa sĩ, Phật tử, điêu khắc gia trên cả nước, thể hiện nhiều góc nhìn về giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống.

Nghệ sĩ chụp ảnh với tác phẩm “Lục diệp Hoàng Liên” của Nguyễn Quang Đức. 
 
Các tác phẩm với nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, mực nho, đồng, gỗ, kính..., được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017. 

Triển lãm trưng bày theo 5 nội dung: Tam tạng kinh điển phật giáo; thể hiện sự hòa nhập của đạo Phật trong đời sống của nhân loại; thể hiện sự tiệm ngộ trong quá trình tu tập, thực hành Phật giáo; tái hiện nghệ thuật Phật giáo theo lối phong cách truyền thống; tái hiện nguyên bản Kinh văn, chân ngôn Phạn tự, chữ Hán-Việt-Nôm, tranh tượng Phật giáo...

 

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 29-11.

Nguồn: QĐND