Triển lãm có 70 bức ảnh, thể hiện 4 tiêu đề: Quảng Ninh năm 1972, Hà Nội-12 ngày đêm năm 1972, Quảng Bình năm 1972 và Sài Gòn năm 1975, giới thiệu đến công chúng những góc nhìn cận cảnh về những khó khăn, gian khổ, anh hùng, bất khuất của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua triển lãm, công chúng còn thấy được nhân dân Quảng Ninh, Quảng Bình không những anh dũng trong chiến đấu mà còn rất hăng hái trong lao động, sản xuất, làm ra nhiều của cải chi viện tích cực cho chiến trường miền Nam trong những năm đánh Mỹ...

Triển lãm mở cửa từ ngày 11-7 đến 10-9-2017.

Nguồn: QĐND