Đời sống mới: Bài học sâu sắc, thiết thực cho chúng ta

Thứ sáu - 28/09/2018 11:55
Ngày 20/4/1947, trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, trên đường lên chiến khu Việt Bắc, tại Chu Hoá (Phú Thọ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành và cho công bố cuốn Đời sống mới, kêu gọi toàn dân, toàn quân thực hành đời sống mới. Việc thực hành đời sống mới đã đưa đến những hiệu quả thiết thực trong đời sống con người, đời sống xã hội, góp phần to lớn mang tính chất quyết định vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, không những trong kháng chiến chống Pháp mà cả trong các giai đoạn cách mạng vẻ vang sau này. Ngày nay, đọc lại Đời sống mới, chúng ta thấy lời dạy của Bác là bài học rất sâu sắc, rất thiết thực cho chúng ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong tình hình hiện nay, mỗi người dân Việt Nam cần phải thực hành đời sống mới một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa.
 
85d5092100t17715l0
Nguồn internet

Tác phẩm Đời sống mới có 19 mục, vắn tắt, gồm Hỏi và Đáp vẻn vẹn 20 trang giấy, rất ngắn, rất tiện lợi cho việc tuyên truyền vận động, học tập và thực hành. Đời sống mới rất cần, rất hợp thời, nội dung cơ bản là thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.
"Quân đội thì phải siêng tập, siêng đánh. Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phải Cần.
Binh sỹ phải tiết kiệm đạn dược, mỗi viên đạn, mỗi tên thù. Nhân dân phải tiết kiệm vật liệu, mới giúp được bộ đội và đồng bào tản cư. Thế cho nên phải Kiệm.
Mọi người đều trong sạch, không tham lam, không đem của công dùng vào việc tư, thì mọi việc mới chạy. Cho nên ai cũng phải Liêm.
Mỗi người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái ủng hộ kháng chiến, ra sức tăng gia sản xuất, trừ diệt bọn bán nước hại dân quyết làm cho Tổ quốc thống nhất độc lập. Thế là Chính."

Mục đích của đời sống mới rất rõ ràng:" Làm thế nào cho đời sống dân ta, vật chất đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn." Đời sống mới bất nguồn từ đời sống thường ngày cho nên " không phải cái gì cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới." Bác nhắc nhở:" Cái cũ mà xấu, thì phải bỏ. Cái cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì đổi lại cho hợp lý. Cái cũ mà tốt thì phải phát triến thêm." Bác đưa ra những ví dụ cụ thể để cho mọi người hiểu rõ.
Những việc trước tiên của đời sống mới là thực hiện tốt " bốn điều ăn, ở, mặc, đi lại", muốn thì phải làm, làm một cách hợp lý, cần sửa đổi tích cực. Việc không khó, giầu nghèo ai cũng có thể thực hiện đời sống mới, thực hiện được là hạnh phúc.

Đời sống mới chia làm hai thứ: Đời sống của cá nhân, đời sống mới của tập thể như đơn vị bộ đội, nhà máy, trường học, các công sở.v.v...Bác nhắc mọi người phải tiết kiệm," lúc kháng chiến cũng như khi kiến quốc, dân ta cần phải tiết kiệm", những cái không cần thiết, cái xa xỉ cần bớt đi, bỏ đi. Phụ nữ trong thời chiến, tiết kiệm vải, từ may áo dài thành may áo vắn, bỏ cách ăn mặc lượt thượt, tức là thực hiện đời sống mới.

Tăng gia sản xuất có quan hệ mật thiết với đời sống mới, đi đôi với nhau. Khi có đời sống mới thì sản xuất tốt lên. Khi ta cần, kiệm, liêm, chính thì góp phần tích cực cho sản xuất ra của cải vật chất, làm cho đời sống tinh thần cuộc sống mới càng được củng cố và phát triển.
Việc thực hiện đời sống mới của mỗi cá nhân con người là rất quan trọng: "Do nhiều người nhóm lại thành làng. Do nhiều làng nhóm lại thành nước. Nếu người này cũng xấu, người kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi người đều tốt, thì thành làng tốt, nước mạnh. Người là gốc của nước. Nếu mọi người đều cố gắng làm đúng đời sống mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cường."

Mỗi người theo đời sống mới:" Về tinh thần, một là sốt sắng yêu Tổ quốc. Việc gì lợi cho nước thì phải ra sức làm. Việc gì hại cho nước phải hết sức tránh. Hai là sẵn lòng công ích. Bất kỳ việc to việc nhỏ. Có lợi ích chung thì phải hăng hái làm...Ba là mình hơn người thì chớ kiêu căng, Người hơn mình, thì chớ nịnh nót. Thấy của người thì chớ tham lam. Đối của mình thì chớ bủn xỉn. Cách ăn mặc phải giản đơn, chất phát, chớ lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt.
Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách, đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi đến chốn, chớ làm dối.
Cách cư xử, đối với đồng bào thì nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giứp đỡ.
Biết ham học,...Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ."
Việc đời sống mới trong một nhà cũng rất cần thiết:
"Về tinh thần, thì phải trên thuận, dười hoà, không thiên tư, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng hành hạ con dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng
Về vật chất, từ ăn mặc đến việc làm, phải ăn đều kêu sòng. Có kế hoạch, có ngăn nắp.
Cưới hỏi, giỗ Tết nên giản đơn, tiết kiệm. 
Trong nhà ngoài vườn, luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Đối với xóm giềng, phải thân mật và sẵn lòng giúp đỡ. Đối với việc làng việc nước, thì phải hăng hái làm gương.
Người trong nhà ai cũng biết chữ.
Luôn luôn có gắng, làm cho nhà mình thành một nhà kiểu mẫu trong làng."
Người khẳng định:" Mà một nhà như thế, nhất định phải phát đạt."
Việc tổ chức đời sống mới trong một làng, để nhà nhà giúp đỡ nhau, người người giúp đỡ nhau:
" Công việc làm ăn thì có nghề làm ruộng, nghề thủ công và nghề buôn bán. Phải tìm cách giúp đỡ lẫn nhau...
Về văn hoá, phải làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức và trách nhiệm của công dân.
Về phong tục, phải cấm hẳn say sưa, cờ bạc, hút sách, bợm bãi, trộm cắp. Phải tìm cách làm cho không đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng mình" thuần phong tục mỹ".
Về vệ sinh, đường xá phải sạch sẽ. Ao tắm giặt, giếng nước uống phải phân biệt và săn sóc cẩn thận. Những ao hồ không cần thì lấp đi, cho đỡ muỗi.

Phải có cầu xia chung, hoặc cầu xia từng nhà. Đã khỏi hôi thối, ruồi nhặng, lại có phân tốt."
Trong lúc kháng chiến, Bác nhắc mỗi làng phải có tiểu đội du kích, phải tham gia phá hoại để ngăn địch, đề phòng Việt gian, giúp đỡ bộ đội, đồng bào tản cư, di cư, tổ chức các hội quần chúng như hội Cứu quốc, hội Liên hiệp quốc dân, làm kiểu mẫu cho các làng. 
Bác yêu cầu tổ chức thi đua:" Người này thi đua với người khác. Nhà này thi đua với nhà khác. Làng này thi đua với làng khác. Ai hơn thì nhân dân kính trọng và Chính phủ khen thưởng. Như vậy, ai cũng hăng hái."

Để đời sống mới thành công, Bác cũng yêu cầu:" Cán bộ của làng phải là người trong sạch, công bình, thạo việc, có thể làm gương cho dân làng, có thể hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung. Bác nhấn mạnh:" Trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dân có quyền lựa chọn cán bộ như thế.

Trong một trường học thực hiện đời sống mới như thế nào:" Các thầy thi nhau tìm cách dạy sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng và thiết thực.
Các trò nên đua nhau học. Đồng thời, tiết kiệm giấy bút, biết giữ kỷ luật."
Trường học:" Từ tiểu học, trung học, cho đến đại học là nơi rèn luyện nhi đồng và thanh niên...
Vì  vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho họ có ý chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ..."

Bác dặn dò:" Phải dùng những lời lẽ giản đơn, những ví dụ thiết thực mà giải thích," là để giảng giải những vấn đề khoa học. Bác khuyên người học tích cực làm những việc để giúp đỡ kháng chiến, giữ bí mật, đề phòng Việt gian, giúp đồng bào tản cư, dạy bình dân học vụ, chớ nên dạy cho học trò có tư tưởng vị quốc, chỉ biết yêu nước mình mà yêu ghét nước ngoài, phải trọng về môn tinh thần và đạo đức, tẩy sạch óc kiêu ngạo tự phụ.

Đặc biệt, Bác khuyên học trò tham gia việc tăng gia sản xuất:" Điều này cũng quan trọng lắm. Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao. Hai là tập cho họ quen khổ. Ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực ( làm lấy mà ăn ), không ăn bám xã hội. Bốn là có ích cho sức khoẻ của họ."
Để đời sống mới trong nhà trường phát triển, thì cách thức tốt nhất là:" Lớp này thi đua với lớp khác, trường này với trường khác, làm cho học trò thêm hăng hái."

Đời sống mới trong các đơn vị bộ đội phải làm tốt 9 điều chủ yếu:" Một là kỷ luật phải cực kỳ nghiêm, Hai là siêng luyện tập. Ba là làm cho bộ đội ai cũng biết chữ...Bốn là mỗi người binh sỹ phải biết chính trị ít nhiều...Năm là bộ đội  cũng phải tăng gia sản xuất...Sáu là tiết kiệm...Bảy là vệ sinh...Tám là ăn ở cho được dân tin, dân phục, dân yêu... Chín là đánh được nhiều giặc, lấy được nhiều súng." Cách thức là:" Bộ đội này thi đua với bộ đội khác làm đời sống mới."
Đời sống mới trong các công sở nên thế nào? Từ Chủ tịch Chính Phủ cho đến người làm tạp vụ phải làm gương đời sống mới cho dân bắt chước. Bác chỉ ra đặc điểm:" Những người trong công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dẽ trở nên hủ bại, biến thành kẻ sâu mọt của dân."

Người nhấn mạnh 4 đức:
"1. Cần- Làm việc phải đúng giờ, chớ có đến trễ, về sớm. Làm cho nhanh cho chu đáo. Việc ngày nào làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai...Ai lười biếng, tức là lừa gạt dân.
2. Kiệm- Giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân, ta cần phải tiết kiệm... Nhờ các công sở tiết kiệm, mà lợi cho dân rất nhiều.
3. Liêm- Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ... Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu.
4. Chính- Mình làm việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ với đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mệnh."

Trong một xưởng máy làm đời sống mới thế nào? Bác chỉ ra những mâu thuẫn vốn có giữa chủ và thợ. Muốn làm đời sống mời thì người chủ phải chăm lo tới đời sống ăn, mặc, lương bổng, nhà ở, vệ sinh, đối đãi rộng rãi tử tế, học tập nâng cao tay nghề của thợ. Như vậy, người thợ sẽ gắng làm, làm nhanh hơn, khéo hơn, tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm vật liệu, lợi cho chủ và lợi cho mình.

Chủ và thợ hợp tác chặt chẽ, thì hai bên đều có lợi, tăng gia sản xuất càng có kết quả thì chủ và thợ càng có lợi. Trong kháng chiến," tăng gia sản xuất chẳng những lợi riêng cho chủ và thợ, mà còn có lợi chung cho nền kinh tế của Tổ quóc, lợi chung cho toàn thể đồng bào."

Bác bàn về việc thực hành đời sống mới dễ hay khó? Có cái dễ và có cái khó. Dễ là vì: "...Ai cũng tán thành đời sống mới, không ai phản đối"; " Đời sống mới lợi nhiều không hại...; Không tốn công tốn của cũng làm được..."; "Vì vậy, có quyết tâm thì đời sống mới rất dễ làm.". Khó là vì: " Việc dễ đến mấy nhưng không quyết chí bền gan thì cũng không bao giờ làm được..."; Thói quen rất khó đổi. Cái tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu. Cái xấu mà quen người ta cho là thường". Một vài ví dụ: "Chồng đánh chửi vợ, cha mẹ đánh con, là điều rất dã man. Nhưng vì ta quen thấy, nên ta cho là thường.

 Đàn bà để tóc dài, thường có chấy, dơ bẩn. Nếu có sốt định kỳ thì lại rất dễ lây, dễ chết. Cái hại đó ai cũng biết. Nếu hớt tóc ngắn thì sạch sẽ gọn gàng. Không sợ dịch sốt. Lợi hại rất rõ ràng. Nhưng vì thói quen , đàn bà ít người muốn hớt tóc."

"Ta có tính gặp sao hay vậy.Thà chịu khát chứ không muốn đào giếng. Nói tóm lại là tính lười. Vả lại , bất kỳ việc gì bước đầu cũng khó. Việc đời sống mới cũng vậy."
Trước những cái dễ và cái khó như vậy, thì ta nên làm thế nào? Bác nêu ra phương pháp:" tuyên truyền, giải thích và làm gương." tuyên truyền giải thích nhiều lần, bao giờ người ta hiểu, người ta làm mới thôi. "Tốt nhất,là miệng nói tay làm, làm gương cho người khác bắt chước."; "cần có những người làm gương, những nhà làm gương, những làng làm gương." Có như vậy, đời sống mới chóng thành công.

Có nên bắt buộc người ta làm đời sống mới không? Bác nói:" Lúc số đông quốc dân chưa hiểu, chưa làm đời sống mới thì tuyết đối không nên bắt buộc". "Đến khi đậi đa số đồng bào ta đã theo đời sống mới, chỉ có số rất ít không theo, khuyên mãi cũng không được, lúc đó có thể dùng cách cưỡng bức, bắt họ phải theo". Bác phê phán cách tuyên truyền, thực hành không đúng và nhắc cách thức tuyên truyền, vân động:" phải hăng hái, bền gan, chịu khó, đồng thời phải cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng".

Đời sống mới có thể thực hành khắp nước không? Bác khẳng định:" Rất có thể thực hành khắp nước. Trong 80 năm sống dười chế độ thực dân Pháp, trong 5 năm sống dưới chế độ phát xít Pháp và Nhật, dân ta bị bóc lột đè nén, chẳng những dân cùng, tài tận, đời sống tiêu điều, mà cả tinh thần tâm lý cũng bị áp chế. Tuy vậy, dân ta còn đủ chí khí quật cường, nổi lên chống Nhật, chống Pháp, tranh lại quyền độc lập, tự do. Nay dân ta đem tinh thần lực lượng đó mà kháng chiến và kiến quốc, mà làm đời sống mới, thì nhất định thành công."

Bác cũng chỉ ra những điều kiện làm đời sống mới đã đủ:" Cũng như gạo, nước, củi đều sẵn sàng, chỉ cần nhen lửa là có cơm ăn.
Nêu cao và thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nhen lửa cho đời sống mới."
Bác chỉ ra kết quả là rất khả quan:" Chúng ta thực hành đời sống mới trong ba năm thì về việc ăn, mặc, ở, đi lại, chúng ta quyết có thể tự cấp tự túc. Đem tiền của chúng ta tiết kiệm, tích trữ được, mà mua máy móc to tát, để sửa đổi thêm nghề làm ruộng và mở mang công nghệ, thì trong 5,7 năm, đời sống toàn thể đồng bào có thể thêm phong lưu, dồi dào".

Bác động viên:" Chính phủ đã đề xướng đời sống mới, ra sức chỉ bảo, khuyến khích giúp đỡ cho dân làm, nhà nào, làng nào, vùng nào, làm được tốt hơn hết, sẽ được khen thưởng.
Các cơ quan, các bộ đội, các đoàn thể phải hăng hái thi đua nhau mà làm.
Các cán bộ từ làng, đến tỉnh và kỳ phải hăng hái tuyên truyền cổ động và định kế hoạch cho thích hợp với địa phương mình. Nhất là phải cố gắng làm kiểu mẫu. Chúng ta đồng tâm mà làm, quyết tâm mà làm thì đời sống mới nhất định thực hiện được. Mong toàn thể đồng bào gắng sức theo đời sống mới, xây dựng một nước Việt Nam mới phú cường."

Trong thời điểm lịch sử trước đó, Bác Hồ đã đưa ra khẩu hiệu thực hành đời sống mới và chính Người đã ký Sắc lệnh số 44, Cử người vào Ban Trung ương vận động đời sống mới, ngày 3/4/1946. Một năm sau, Người lại đưa ra cuốn sách nhỏ Đời sống mới và hô hào mọi người thực hiện. Cả nước đã đáp lại lời kêu gọi của Người, đã tích cực thực hành đời sống mới, đem lại những kết quả cực kỳ to lớn là đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đến thắng lợi, đặt cơ sở vững chắc về tư tưởng và hành động cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ xâm lược thắng lợi, thực hiện thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, chúng ta đọc lại, thấy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới, chỉ rõ cho mỗi con người, mỗi làng xã, phố phường, đơn vị, cơ quan, công xưởng, nhà máy, công trường phải làm gì để thực hành đời sống mới, đời sống văn hoá. Trên thực tế, khi chúng ta nghiêm khắc đánh giá còn thấy trong mỗi con người, xã hội ta vẫn còn tồn đọng quá nhiều những tồn tại, bất cập. 
Ở một con người công dân, việc thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính cũng đang là vấn đề cần phải nói ra. Trước tiên là Cần, thì việc lao động sản xuất, việc học, việc dạy học, việc quản lý, việc nghiên cứu, sáng tạo cũng chưa được tốt, thể hiện qua năng xuất lao động còn yếu, kết quả dạy và học còn kém, việc quản lý còn để thất thoát nhiều tiền của, việc phát minh, sáng tạo còn rất hạn chế. Tính lười biếng, ỷ nại của con người trong xã hội ta còn rất nặng nề, cần phải khắc phục ngay. Việc Kiệm cũng giảm sút, người dân cũng chưa thực sự tiết kiệm, tiêu nhiều hơn có, tự tạo ra thói quen xa xỉ, đua đòi, ăn chơi, lãng phí, làm tổn thất kinh tế của nhà, của nước. Việc Liêm, nổi lên là lòng tham lam, ích kỷ, tha hoá,biến chất . Trong nền kinh tế thị trường, làm giầu là tốt, nhưng lấy của công làm của tư là xấu, rất xấu. Tiền của của Nhà nước, của tập thể cứ bị đục khoét, bớt xén. Chính thế mà chúng ta đã gặp khó khăn trong việc chống tham nhũng. Việc Chính cũng đáng lo, khi mà lòng trung thành giảm sút, không đặt lợi ích của dân tộc, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Thế nên, con người không công tâm, công đức, thiếu công bình, chính trực, kéo bè cánh, lên mặt tự cao, quan liêu, vô cảm ...Nhìn vào bốn đức Cần, Kiệm, Liêm, Chính còn nhiều khiếm khuyết. Vậy, chúng ta cần phải sửa nhanh và làm cho tốt.

Bác đã yêu cầu cán bộ phải làm gương trước. Từ Chủ tịch nước đến các nhân viên trong các công sở đều phải làm tốt đời sống mới, để đồng bào noi theo. Trước hết, bộ máy chính quyền trong các công sở phải chống được quan liêu, tham nhũng, bệnh lười biếng, chủ nghĩa cá nhân, làm trong sạch đội ngũ, xoá cơ chế xin cho, không chi công quá mức, lãng phí ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lạm phát. Mỗi cán bộ nêu một tấm gương về Cần, Kiêm, Liêm, Chính mà mỗi tấm gương đó ai cũng biết, ai cũng được soi, thì đời sống mới của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Làm tốt, cán bộ ta sẽ có uy tín cá nhân, mà còn giữ uy tín của Đảng và Nhà nước, thanh danh của cách mạng, làm động lực tinh thần to lớn để xây dựng đất nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân dân ta đã làm tốt những điều Bác dạy trong Đời sống mới, nên đời sống tinh thần, đời sống vật chất đã "phát đạt" hơn, nước ta đã "phú cường" hơn. Đó chính là nguyên nhân tạo ra sự phát triển vượt bậc của đất nước ta trong lịch sử cách mạng, mà còn tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước ta hôm nay và mai sau.
 
Tài liệu tham khảo: Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, HN,2004, tập 4, tr 91 - tr 110.
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo