Đảng bộ Quân khu 2: Bước tiếp chặng đường vẻ vang

Thứ sáu - 01/07/2016 03:19
.TRẦN CHI

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngay từ những ngày đầu mới thành lập đã được Bác Hồ kính yêu chỉ thị: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự… Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Bắc chí Nam, khắp đất nước Việt Nam”. Lời Người rõ ràng, thiết thân, giản dị bao quát, chỉ rõ đường hướng, vừa cụ thể trước mắt vừa xác định lâu dài. Lời Người như một lời tiên tri. Chỉ có non sông Việt Nam, văn hiến Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Việt Nam trong đó có người chiến sĩ mới có thể làm nên những điều giản dị nhưng thần kì như lời Người căn dặn.
 
pb
Lữ đoàn Pháo binh 168, Quân khu 2 trong lúc tập luyện

Thấm nhuần lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trong kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu lập nhiều chiến công xuất sắc. Ngày nay, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bước tiếp chặng đường vẻ vang, lập nên những thành tích mới, chiến công mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Thực hiện lời dạy của Người, trong nhiệm kì 2010 - 2015, Đảng bộ Quân khu đã có nhiều đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm sáng tạo, linh hoạt; quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Phải khẳng định rằng, trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân khu đã tiếp tục trưởng thành vững chắc, lãnh đạo các lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho.

Quân khu 2 có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận quốc phòng - an ninh của cả nước, án ngữ vùng Tây Bắc rộng lớn, diện tích trên 65.000 km2, dân số trên 7 triệu người với 34 dân tộc cùng chung sống; có đường biên giới quốc gia dài 1.373 km giáp Trung Quốc và Lào. Kinh tế còn nhiều khó khăn, có 26/62 huyện nghèo của cả nước, hạ tầng cơ sở kém phát triển, địa hình núi rừng hiểm trở; trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử như Đền Hùng - Phú Thọ; Tân Trào - Tuyên Quang; Điện Biên Phủ vừa là niềm tự hào của quân dân Tây Bắc vừa là niềm tự hào của nhân dân cả nước.

Từ thực tiễn lịch sử cho đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Trong những tháng năm đầy khó khăn, thử thách, lực lượng vũ trang Quân khu đã trưởng thành vững chắc cùng với sự phát triển của đất nước, của Quân đội; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng, xây dựng lên truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phòng thủ tác chiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh, chính trị; đánh giá dự báo đúng tình hình; kịp thời bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bố trí thế trận phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; không để bị động, bất ngờ. Phối hợp cùng các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ biên giới ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quân khu, kết quả thực hiện toàn diện các mặt công tác của Lực lượng vũ trang Quân khu diễn ra rất sôi động. Trong từng giai đoạn, từng đợt thi đua đã gắn bó với các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, những sự kiện chính trị của đất nước, của Quân đội, của Quân khu và của các đơn vị. Các phong trào thi đua đã gắn với các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” vừa toàn diện vừa hiệu quả.

Trong nhiệm kì  2010 - 2015, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được xây dựng vững mạnh. Đảng bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quân khu luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, người chiến sĩ Quân khu 2 luôn tự hào mang trong mình phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu. Đứng trước nhiệm vụ chiến lược mới, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng ngời sáng, thể hiện đúng tinh thần lời khen tặng của Bác Hồ: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Từ nền tảng ấy, từ sức mạnh cội nguồn của Đảng ta, Quân đội ta, Đảng bộ Quân khu 2 đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phòng thủ tác chiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn 9 tỉnh Tây Bắc.

Cũng từ nền tảng ấy, các mặt công tác Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kĩ thuật, các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, các đơn vị trong toàn Quân khu đã có bước phát triển vững chắc, toàn diện với nhiều thành tích cụ thể, tạo tiếng vang, góp lên những điển hình cho toàn quân, trong toàn quốc đáng ghi nhận. 

Hàng năm bằng nhiều giải pháp, Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, mà điểm cốt lõi và xuyên suốt là xây dựng "Thế trận lòng dân", củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, vừa tăng cường nguồn sức mạnh của Quân đội ta, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu. Chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có cơ cấu hợp lí, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. 

Gắn bó chặt chẽ, mật thiết với đời sống của nhân dân luôn là phương châm hành động trong xây dựng “thế trận lòng dân”. Hàng năm, Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức đóng góp hàng chục vạn ngày công giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục thiên tai như: Cứu người, cứu tài sản, dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, công sở, làm mới và tu sửa đường sá, cầu cống, kênh mương, làm mùa, tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tình cảm quân dân trên địa bàn đóng quân ngày càng mật thiết. Trong khó khăn phức tạp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy và chính quyền, nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

5 năm qua, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Quá trình hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng, của Quân khu đã ngày càng được đưa vào cuộc sống trong đó có cuộc sống người chiến sĩ. Vị thế và tiềm lực Quốc phòng Việt Nam được nâng lên. Vị thế và sức mạnh toàn diện của Quân khu 2 được nâng lên. Từ nền tảng ấy, Đảng bộ Quân khu tiếp tục lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu luôn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thời điểm nào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, các ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cũng luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt với người chiến sĩ Quân khu 2. Trong nhiệm kì, những người đứng đầu đất nước dù ở sự kiện lớn 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đến những công việc cụ thể, tỉ mỉ thăm hỏi cán bộ chiến sĩ, nhân dân trong thiên tai, lũ lụt, đau ốm đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới quân và dân Tây Bắc. Từ những hình ảnh, việc làm cụ thể đó đã nâng cao nhận thức toàn diện cho người chiến sĩ Quân khu, tạo nên sức mạnh toàn diện của đội quân chiến đấu, đội quân công tác.

Cũng từ sự quan tâm sâu sắc và toàn diện của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Quân khu đã tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang mạnh về chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và đáp ứng nhiệm vụ trong thời chiến. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nề nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỉ luật có bước chuyển biến rõ rệt. Triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống của bộ đội. Triển khai có hiệu quả công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiện vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tài chính kinh tế. Thực hiện tốt công tác nhà trường khoa học quân sự. Chỉ đạo chặt chẽ công tác hành chính quân sự, thanh tra, pháp chế. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự là những điểm nhấn ấn tượng trong nhiệm kì.

Đảng bộ Quân khu trong nhiệm kì đã lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên; Thực hiện có hiệu quả giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế của đảng viên và tổ chức đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện tốt công tác kiển tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng thiết thực, khoa học, dân chủ, hiệu quả, đoàn kết và thống nhất.

Trong nhiệm kì, Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khối các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và khối các đơn vị chủ lực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) đạt kết quả tốt. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. 

Luôn sáng rõ một điều, trải qua các thời kì lịch sử, quân và dân Tây Bắc luôn phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông, đoàn kết một lòng, kiên cường, dũng cảm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/9/1954, trên đường về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đền Hùng và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong, câu nói bất hủ của Người tại đền Giếng: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước đã được các thế hệ người Việt Nam trong đó có quân và dân Tây Bắc khắc ghi, lấy đó làm phương châm, thấy đó là ngọn nguồn sức mạnh. 

Thấy rõ nguồn sức mạnh đó, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội địa phương cũng là một trong những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận. 

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, khối các đơn vị chủ lực: Sư đoàn 316, Sư đoàn 355, Lữ đoàn Bộ binh 82, Lữ đoàn Pháo binh 168, Lữ đoàn Phòng không 297, Lữ đoàn Công binh 543, Lữ đoàn Thông tin 604, Lữ đoàn Xe tăng 406, mỗi đơn vị theo từng đặc thù và nhiệm vụ của mình đều luôn hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, giáo dục đào tạo, tham gia làm kinh tế đã đề ra.

Xác định rõ phương châm Thao trường đổ mồ hôi - Chiến trường bớt đổ máu, trên thao trường huấn luyện các đơn vị toàn Quân khu đều thống nhất khẩu hiệu đã ăn vào tâm trí, vào từng động tác nhỏ của mỗi chiến sĩ.

Các đơn vị luôn phát huy truyền thống anh hùng, trong đó nhiều đơn vị lừng danh từ những ngày chống Pháp, chống Mĩ hôm nay luôn là tâm điểm, là đơn vị gương mẫu không những của Quân khu mà nhiều mặt công tác còn làm điểm cho Bộ Quốc phòng. Nhiều đoàn cán bộ cao cấp, đoàn quân sự cấp cao nước bạn đã đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Các đơn vị khối chủ lực của Quân khu luôn tăng cường công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đổi mới và nâng cao kỹ năng của từng người chiến sĩ, kết quả huấn luyện nhiều đơn vị dẫn đầu khối chủ lực trong toàn quân, là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ. 

Các đơn vị khối luôn bám sát các nghị quyết của Quân khu, chỉ thị, hướng dẫn của trên, nắm chắc nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh cơ động, sức chiến đấu của các đơn vị trong toàn Quân khu được nâng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được phát huy. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc và xử lý kịp thời các tình huống, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ở các đơn vị, truyền thống luôn là cội nguồn sức mạnh. Lữ đoàn Pháo binh 168 phát huy truyền thống Chân đồng vai sắt, không quản nắng lửa, mưa giông, bất kỳ nhiệm vụ huấn luyện nào đều thuần thục. Mỗi pháo thủ, vị trí chiến đấu đến các cấp lãnh đạo chỉ huy đều phát huy tốt năng lực của mình trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn Pháo phòng không 297 luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, quản lý tốt vùng trời, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao.

Lữ đoàn Công binh 543 phát huy truyền thống Mở đường thắng lợi trong xây dựng các công trình Quốc phòng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai nơi vùng sâu vùng xa, địa hình khó khăn phức tạp. Lữ đoàn xe tăng 406 phát huy truyền thống Đã ra quân là đánh thắng của bộ đội xe tăng anh hùng, trong công tác huấn luyện cũng như các mặt công tác khác đều phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, thuần thục kĩ năng, nắm vững kĩ thuật, chủ động trong từng tình huống huấn luyện. Đảm đương vai trò vị trí là mũi đột kích mạnh của Quân khu.

Lữ đoàn Thông tin 604 với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc quân sự trên địa bàn Tây Bắc, nơi có địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, các đơn vị phân tán rộng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn xác định tốt nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, đảm bảo thông tin Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Có thể khẳng định, từ những thành tích tiêu biểu của mỗi đơn vị đã hợp thành sức mạnh toàn diện của lực lượng vũ trang Quân khu.

Trong quá trình tiến hành lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cấp mình, đề cao trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Chính từ sự quan tâm sâu sát, kịp thời, với quyết tâm chính trị cao, thông qua những việc làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở các đơn vị trong toàn Quân khu không ngừng được nâng cao.

Từ sức mạnh tổng hợp của các đơn vị toàn Quân khu đã hợp thành sức mạnh to lớn, thống nhất, xuyên suốt trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang. Phải khẳng định rằng, trong nhiệm kì 2010 - 2015, Đảng bộ Quân khu đã có nhiều đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm sáng tạo, linh hoạt; quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xử lí đúng đắn các tình huống về Quân sự - Quốc phòng; phòng chống khắc phục thiên tai kịp thời, có hiệu quả, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch thế trận quân sự đạt kết quả tốt, tiềm lực quốc phòng được nâng lên, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững mạnh, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều tiến bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và ban hành được nhiều nghị quyết, quy chế, quy định, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao; cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn nhận thức sâu sắc rằng, để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu với bề dày truyền thống như hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương, máu, công sức của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc, đó là biểu tượng vô giá về trí tuệ, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của quân và dân ta. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời luôn khắc cốt, ghi tâm bài học “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước” như lời dạy của Bác Hồ.

Bước tiếp chặng đường vẻ vang, lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn gian khổ, nâng cao trình độ toàn diện, hoàn thiện năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trọng trách mà Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Chặng đường 5 năm với những thành tích toàn diện, nổi bật của Đảng bộ Quân khu 2, các lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối quân sự của Đảng ta, Quân đội ta, kết tinh của trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết nhân dân các dân tộc 9 tỉnh Tây Bắc, nhân dân cả nước trong thời đại Hồ Chí Minh, tiếp tục viết lên những trang sử vẻ vang trong tiến trình dựng nước và giữ nước.
 
T.C


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo